National Speakers

  • Home
  • National Speakers

National Faculty

Dr. Amita NeneDr. Apar JindalDr. BP Singh
Dr. Deepak Muthreja Dr. Deepak Talwar Dr. Gopal Raval
Dr. Himanshu Garg Dr. HJ Singh Dr. Indranil Halder
Dr. Kaushal Seth Dr. Kumar Doshi Dr. Mahavir Modi
Dr. Mayank Saxena Dr. Neeraja Shastri Dr. Paramez A R
Dr. Pratibha Dogra Dr. Prerana Garg Dr. Raja Dhar
Dr. Rajesh Swarnakar Dr. Rakesh Chawla Dr. Ramakrishna Shenoi
Dr. Rangarajan Dr. RM.PL.Ramanathan Dr. Sanjay Manchanda
Dr. Saurabh Mehrotra Dr. Sheetu Singh Dr. Shivani Swami
Dr. Sonia Dalal Dr. Srikantha Jingade Dr. Sujeet Rajan
Dr. Sushant Meshram Dr. Tarique Sani Dr. Vikas Mittal
Dr. Vivek Nangia Prof. Anil Sontakke Prof. G C Khilnani

Chitnavis Centre

Nagpur, Maharashtra

12th – 13th October 2019

09:00 AM - 05:00 PM

Available Seats

Hurryup! Book your Seats